Hvad er en CO2-kvote ?

En CO2-kvote er en elektronisk enhed med et unikt nummer, som giver ret til at udlede et ton CO2 i en angivet periode.

Derudover er der lige et par ting mere du bør vide før du køber en CO2-kvote, for vi får ikke umiddelbart et renere miljø af at der sælges én enkelt CO2-kvote.

Det umiddelbare formål med at købe en CO2-kvote er at mindske antallet af tilgængelige kvoter, og på den måde forhindre virksomheder i, at forøge deres energiforbrug og dermed den direkte faktiske forurening. Derudover vil en øget efterspørgsel presse prisen i vejret, hvilket forhåbentligt får virksomhederne til at tænke sig bedre om, når der skal planlægges produktionsmetoder.

Handel med CO2-kvoter finder i EU sted via de såkaldte kvoteregistre. Det danske register hører under Energistyrelsen.

Det er stort set kun el-selskaberne i danmark der forhandler til private. Derfor kan man sige, at det er os der betaler el selskaberne, for at presse prisen i vejret på det de har mest brug for. Det er da paradoksalt at vi skal betale for at få forhøjelse af de i forvejen alt for dyre el-priser, for slet ikke at tale om benzinpriserne!

En CO2-kvote kan bruges i alle EU-lande uanset hvor i Europa, den er udstedt.
Vi skal virkelig købe mange for at det batter... virksomhederne har allerede et antal kvoter, det er kun hvis de skal bruge flere at de skal ud og købe flere ???

Den bedste løsning er dog ikke at købe CO2-kvoter. Vi skal simpelthen bruge mindre energi!!!

Hvorfor så i det hele taget købe en CO2-kvote ?
Først og fremmest, så bør man tage ansvar for sig selv, og købe det antal CO2-kvoter, som man selv indirekte forurener for hvert år. I Danmark udleder vi i gennemsnit 10 ton CO2 pr. indbygger pr. år. Du kan beregne dit forbrug med Energiberegneren som er lavet af Klima- og Energiministeriet.

Men, men men... Hvis du køber en/flere 2012-kvoter, så har vi tre år til at få købt så mange at der ikke er nogle ekstra tilbage, som virksomhederne kan tilkøbe, derfor kan vi få dem til at indse at de allerede nu skal omlægge produktionen så de kan producere deres produkter med mindre energi...